Brzeg Dolny 71 319 70 07 Oborniki Śląskie 71 310 20 03
  • Tłumacz języka migowego

Program wczesnego wykrywania wirusa zapalenia wątroby typu C (WZW C)

Wstęp

Zakażenie HCV (Hepatitis C Virus) jest przyczyną wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW typu C). Objawy tej choroby są niecharakterystyczne i niespecyficzne, a ponadto u większości chorych mogą nie występować przez wiele lat, aż do rozwinięcia się zaawansowanych następstw choroby wątroby, stanowiących poważne zagrożenie dla pacjenta. Cechy te czynią HCV wirusem niezwykle niebezpiecznym. Szacuje się, że 20‐25% chorych na przewlekle zapalenie wątroby typu C obarczonych jest ryzykiem rozwoju marskości wątroby i pierwotnego raka wątroby. Podczas wieloletniego, bezobjawowego przebiegu zapalenia wątroby w organizmie chorego zachodzą wyniszczające zmiany, a sam chory - nieświadomy swojej infekcji - może być potencjalnym źródłem nowych zakażeń.

Polska jest krajem charakteryzującym się niskim, na tle innych krajów europejskich, współczynnikiem wykrywalności WZW typu C. Do zdiagnozowania infekcji HCV dochodzi przeważnie przypadkowo (np. podczas oddawania krwi) lub gdy chory zgłasza się do lekarza z objawami choroby wątroby w jej bardzo zaawansowanym stadium.

Obecnie WZW typu C można jednak wyleczyć u ogromnej większości chorych. Terapia pozwala uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych choroby, wysokich kosztów leczenia jej powikłań oraz rozłożonych na wiele lat kosztów pośrednich. Najnowsze terapie, dostępne już w Polsce w ramach programów lekowych, charakteryzują się niemal 100‐procentową skutecznością i mają korzystniejszy profil bezpieczeństwa.

Adresaci programu

Osoby w wieku 25-59 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób o wysokim stopniu ryzyka:

  • hospitalizowanych co najmniej jeden raz w ciągu ostatnich 15 lat;
  • mieszkających z osobą zakażoną HCV;
  • poddanych zabiegom kosmetycznym;
  • dializowanych;
  • przyjmujących narkotyki dożylnie lub donosowo.

Termin spotkań

Przez cały rok, zgodnie z harmonogramem pracy Punktu Pobrań.

Organizacja programu

Pobranie krwi od pacjenta - badanie krwi ma na celu wykrycia przeciwciał anty-HCV, czas oczekiwania na wynik - 1 dzień.

Powtórzenie badania w razie konieczności - jeżeli wynik badania przeciwciał anty-HCV jest dodatni (oznacza to, że pacjent miał kontakt z wirusem, co nie świadczy o aktualnym zakażeniu wirusem HCV). Aby potwierdzić zakażenie wirusem HCV należy wykonać dodatkowy test w celu wykrycia obecności wirusa (HCV RNA). Jeżeli wynik testu jest dodatni - to oznacza, że pacjent jest zakażony wirusem HCV.

Poinformowanie pacjenta o potwierdzonym dodatnim wyniku testu (HCV RNA) i skierowania pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia (NFZ) oraz edukacja pacjenta.

Cele programu

  1. poprawy jakości życia osób zarażonych i ich rodzin poprzez wczesne rozpoczęcie leczenia zakażenia i zapobieganie następstwom WZW typu C
  2. Edukacja pacjentów z grupy docelowej w zakresie zakażeń HCV, ich konsekwencji oraz możliwości zapobiegania

Komunikacja

Informacja o programie na stronie internetowej przychodni. Informacja na tablicach ogłoszeń.

Finansowanie

Program pełnopłatny przez Pacjentów w zakresie opłacenia badania laboratoryjnego.

do góry