Brzeg Dolny 71 319 70 07 Oborniki Śląskie 71 310 20 03
  • Tłumacz języka migowego

Przetargi

Zamówienia publiczne - znaleziono: 16
Zamawiający Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Status
DSCM Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe ZAM2023/4 - DOSTAWA I INSTALACJA WYPOSAŻENIA SERWEROWNI Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM, ZARZĄDCZYM DANYMI ORAZ MEDYCZNYM 2023-05-31 Rozstrzygnięte
DSCM Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe ZAM2023/3 ZAKUP I DOSTAWA TABLETÓW DO UDZIELANIA ZGÓD Z LICENCJĄ OPROGRAMOWANIA, ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ LAPTOPÓW DEDYKOWANYCH DO ŚWIADCZEŃ TELEMEDYCZNYCH. 2023-05-16 Rozstrzygnięte
DSCM Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe ZAM2023/1 - DOSTAWA I INSTALACJA WYPOSAŻENIA SERWEROWNI Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM, ZARZĄDCZYM DANYMI ORAZ MEDYCZNYM 2023-03-20 Rozstrzygnięte
DSCM Sp. z o.o. Rozeznanie rynku ROZ2019/8 - zakup i dostawa odzieży ochronnej. 2019-12-09 Zakończone
DSCM Sp. z o.o. Rozeznanie rynku ROZ2019/6 - zakup i dostawa sprzętu medycznego - uzupełnienie. 2019-12-06 Zakończone
DSCM Sp. z o.o. Rozeznanie rynku ROZ2019/5 - zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla 10 pracowników placówki z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. 2019-11-22 Zakończone
DSCM Sp. z o.o. Rozeznanie rynku ROZ2019/4 - zakup i dostawa sprzętu medycznego. 2019-11-22 Zakończone
DSCM Sp. z o.o. Rozeznanie rynku ROZ2019/3 - przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.dscm.com.pl. 2019-10-07 Zakończone
DSCM Sp. z o.o. Rozeznanie rynku ROZ2019/1- budowa parkingu (miejsc postojowych) dla osób z niepełnosprawnościam wraz z wewnętrznym odcinkiem dojazdowym przy wejściu do Centrum Medycznego DSCM 2019-09-03 Zakończone
DSCM Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe ZAM2018/5 - dostawa i instalacja wyposażenia pracowni RTG 2018-03-27 Zakończone
DSCM Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe ZAP2018/4 - prowadzenie nadzoru inwestorskiego 2018-02-21 Zakończone
DSCM Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe zam2018/3 - wykonanie robót budowlanych 2018-02-21 Zakończone
DSCM Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe zap2018/2 - sprawowanie nadzoru autorskiego 2018-02-15 Zakończone
DSCM Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe zap2018/1 - wykonanie I montaż tablicy informacyjnej 2018-02-14 Zakończone
DSCM Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe ZAM2023/2 - ZAKUP I DOSTAWA TABLETÓW DO UDZIELANIA ZGÓD Z LICENCJĄ OPROGRAMOWANIA, ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ LAPTOPÓW DEDYKOWANYCH DO ŚWIADCZEŃ TELEMEDYCZNYCH. 2023-04-26 Unieważnione
DSCM Sp. z o.o. Rozeznanie rynku ROZ2019/2- dostosowanie strony www.dscm.com.pl do standardów WCAG 2.1. 2019-09-10 Unieważnione
do góry