Brzeg Dolny 71 319 70 07 Oborniki Śląskie 71 310 20 03
 • Tłumacz języka migowego

Szybka terapia onkologiczna

Szybka terapia onkologiczna ma na celu sprawne i szybkie poprowadzenie Pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia onkologicznego. Pakiet przeznaczony jest dla wszystkich Pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy.

Korzyści wynikające z pakietu onkologicznego:

 • skrócenie kolejek dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu
 • szybka ścieżka od momentu podejrzenia nowotworu w POZ do wdrożenia odpowiedniego leczenia
 • zapewnienie kompleksowej opieki na każdym etapie choroby
 • uporządkowanie procesu diagnostyki i leczenia pacjenta
 • zmniejszenie śmiertelności pacjentów onkologicznych

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zastępuje skierowanie jednocześnie dokumentując cały proces diagnostyki i leczenia, aż do momentu powrotu Pacjenta do lekarza rodzinnego po zakończeniu leczenia. Karta uprawnia do leczenia bez limitów w określonych terminach oraz daje prawo do szybkiego dostępu do właściwego specjalisty, a także do szpitala.

Kto wydaje kartę?

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeśli będzie podejrzewał u Pacjenta nowotwór złośliwy
 • lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje chorobę nowotworową

Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej
z chorobą nowotworową) zostanie u Pacjenta wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty będzie potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzyma Pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.

Karta obejmuje m.in.:

 • diagnostykę podstawową – wykaz badań diagnostycznych, które zostały zlecone i wykonane
 • diagnozę oraz w rozpoznaniu nowotworu informacje o stopniu zaawansowania choroby na podstawie diagnostyki wstępnej i pogłębionej
 • harmonogram leczenia
 • informację zwrotną dla lekarza POZ po zakończeniu leczenia

Etapy diagnostyki i leczenia

Pacjent, u którego podejrzewa się chorobę nowotworową, musi być jak najszybciej zdiagnozowany i rozpocząć leczenie. Dlatego też na szybką terapię onkologiczną składa się kilka etapów:

Etap 1 – wstępna diagnostyka i szybka decyzja

 1. wizyta u lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej – podstawowe badania. W przypadku podejrzenia choroby nowotworowej Pacjent otrzymuje kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego będącą jednocześnie skierowaniem do specjalisty
 2. wizyta u specjalisty – czas oczekiwania na wizytę wynosi maksymalnie 2 tygodnie

Etap 2 – potwierdzenie choroby i pogłębiona diagnostyka

 1. w celu określenia rodzaju wykrytego nowotworu, stopnia zaawansowania, liczby i miejsc ewentualnych przerzutów wykonuje się diagnostykę pogłębioną. Czas na przeprowadzenie diagnostyki pogłębionej nie powinien przekroczyć 4 tygodni
 2. od momentu, gdy Pacjent zostanie wpisany na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty, do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni
 3. lekarz specjalista kieruje Pacjenta ze zdiagnozowanym nowotworem na konsylium; zespół specjalistów decyduje o sposobie i harmonogramie leczenia; wybierany jest koordynator prowadzący Pacjenta aż do zakończenia leczenia w ramach sieci diagnostyczno-terapeutycznej
 4. koordynator nadzoruje proces leczenia Pacjenta onkologicznego; jego głównym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii

Etap 3 – skoordynowana opieka długofalowa po zakończonej terapii

 1. po zakończeniu leczenia koordynator przekazuje Pacjenta (wraz z dokumentacją i zaleceniami) pod opiekę specjalisty odpowiedzialnego za wstępną diagnostykę
 2. jeśli wyniki badań nie wykazują pogorszenia stanu zdrowia, Pacjent – z programem stałej opieki długofalowej – kierowany jest do lekarza rodzinnego, który staje się ponownie dla pacjenta lekarzem prowadzącym

Konsylium

Po zgłoszeniu się Pacjenta do szpitala jego przypadek omawiany jest przez konsylium lekarskie.
Na podstawie wyników konsylium kwalifikuje Pacjenta do właściwego leczenia. W składzie zespołu specjalistów znajdują się lekarze następujących specjalizacji:

 1. onkologii i hematologii dziecięcej – jeśli Pacjentem będzie dziecko, hematologii – w przypadku leczenia nowotworów krwi lub układu chłonnego lub onkologii klinicznej – w pozostałych przypadkach
 2. radioterapii lub radioterapii onkologicznej, lub medycyny nuklearnej – w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej
 3. chirurgii onkologicznej lub ogólnej, lub w innej dziedzinie zabiegowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu, a w przypadku leczenia dzieci – chirurgii dziecięcej
 4. rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej
do góry