Brzeg Dolny 71 319 70 07 Oborniki Śląskie 71 310 20 03
 • Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017, poz. 1824 t.j.). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją i placówkami użyteczności publicznej.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w k­ontakcie z placówką.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 t.j.).

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu (nie krótszy niż 3 dni robocze),
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Gdzie wysyłać informacje:

Zgłoszenie proszę wysłać na adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ wysłać na adres Dolnobrzeskiego Specjalistycznego Centrum Medycznego sp. z o.o. ul. Wilcza 6 56-120 Brzeg Dolny (liczy się data dostarczenia korespondencji) lub przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu 71 319 00 67

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne (Centrum Medyczne DSCM) mieści się w budynku przy ul. Wilczej 6 w Brzegu Dolnym. Budynek posiada trzy kondygnacje i jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada trzy ogólnodostępne wejścia oznaczone literami A, B, C naklejonymi w górnym prawym rogu drzwi. Wejście główne ogólnodostępne A do budynku znajduje się od ul. Wilczej, wejście to jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem, bezpośrednio przy wejściu A są oznaczone trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od tych miejsc parkingowych do wejścia prowadzi trasa wolna od przeszkód.

Na parterze przy stanowisku Rejestracji nr 3 osoba tam zatrudniona jest widoczna spoza blatu, który jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dział Rejestracji posiada do kontaktu/użytku pętlę indukcyjną, przenośną lupę elektroniczną z mechanizmem czytania na potrzeby osób niedowidzących, oraz zestaw do komunikacji alternatywnej na potrzeby osób (w szczególności dzieci) z zaburzeniami mowy, słuchu, niedowładami kończyn i innymi wadami wrodzonymi. Personel Rejestracji został wewnętrznie przeszkolony z zakresu obsługi urządzeń.

Na parterze placówki mieszczą się:

 • REJESTRACJA, miejsce gdzie uzyskasz informację o ofercie świadczeń zdrowotnych, zarejestrujesz się na badania i konsultacje, odbierzesz wyniki badań diagnostycznych.
 • TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • TOALETA PEDIATRYCZNA
 • KĄCIK ZABAW DLA DZIECI
 • MIEJSCE DO PRZEWIJANIA DZIECI
 • WINDA
 • GABINET (1) to gabinet diagnostyczno-zabiegowy i punkt pobrań krwi
 • GABINET (2) to gabinet diagnostyczno-zabiegowy i punkt pobrań krwi
 • GABINET (2A) to gabinet lekarski Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • GABINET (2B) to gabinet lekarski Podstawowej Opieki Zdrowotnej i punkt szczepień
 • GABINET (2C) to gabinet lekarski Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Rehabilitacji
 • GABINET (3) to gabinet lekarski Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • GABINET (4) to gabinet diagnostyczno-zabiegowy i punkt pobrań krwi
 • GABINET (5) PRACOWNIA RTG
 • GABINET (6) STEROWNIA RTG
 • GABINET (7) to gabinet lekarski Podstawowej Opieki Zdrowotnej i punkt szczepień, część pediatryczna
 • GABINET (8) to gabinet lekarski Podstawowej Opieki Zdrowotnej, część pediatryczna

Na I piętrze placówki mieszczą się:

 • TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • WINDA
 • GABINET (9) to gabinet lekarski Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Medycyny Pracy
 • GABINET (10) to gabinet lekarski Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
 • GABINET (10 aneks) to gabinet diagnostyczny Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
 • GABINET (11) to gabinet lekarski Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • GABINET (12) to gabinet lekarski Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i pracownia USG
 • GABINET (13) to gabinet lekarski Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • GABINET (13A) to gabinet lekarski Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i pracownia USG
 • GABINET (14) to gabinet lekarski Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • GABINET (15) to gabinet lekarski Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
 • GABINET (16) to gabinet lekarski Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
 • GABINET (17) to gabinet lekarski Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i pracownia USG
 • GABINET (18) to gabinet lekarski Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Medycyny Pracy i pracownia USG
 • GABINET (19) to gabinet lekarski Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
 • GABINET (20) to gabinet koordynatora Medycyny Pracy

Na II piętrze placówki mieszczą się:

 • REJESTRACJA STOMATOLOGII, miejsce gdzie uzyskasz informację o ofercie świadczeń stomatologicznych, zarejstrujesz się na wizytę.
 • TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA
 • MIEJSCE DO PRZEWIJANIA DZIECI
 • WINDA
 • PRACOWNIA RTG STOMATOLOGICZNA
 • GABINET (1) to gabinet stomatologiczny
 • GABINET (2) to gabinet stomatologiczny
 • GABINET (3) to gabinet stomatologiczny
 • GABINET (21) to gabinet lekarski Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Rehabilitacji
 • GABINET (22) to gabinet koordynatora Stomatologii
 • GABINET (23) to pracownia psychotechniczna i sala wykładowa
 • GABINET (25) to pracownia psychologiczna
 • GABINET (26) to biuro Zarządu i administracja
 • GABINET (27) to pracownia rehabilitacjii dziecięcej
 • GABINET (28) to gabinet lekarski Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Dokumenty do pobrania
odt 2022-02-21 Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne - Plik w ETR
ilość pobrań: 261
Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne - Plik w ETR 4,9MB -
do góry