Brzeg Dolny 71 319 70 07 Oborniki Śląskie 71 310 20 03
  • Tłumacz języka migowego

Medycyna pracy

Rejestracja

Rejestracja na badania medycyny pracy odbywa się w Rejestracji w dni powszednie, od poniedziałku do piątku lub drogą mailową pod adresem: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.

Pracownik zgłasza się na badania z dowodem osobistym i oryginałem skierowania wypełnionym przez pracodawcę. Skierowana osoba powinna być na czczo oraz po nocnym wypoczynku.

Skierowanie na badanie powinno zawierać:

  • pieczątkę zakładu pracy;
  • dane pracownika kierowanego na badanie;
  • rodzaj badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane (badanie wstępne, okresowe , kontrolne);
  • stanowisko pracy, na którym osoba pracuje lub ma być zatrudniona;
  • informacje o występowaniu na danym stanowisku czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia.

Po wykonaniu wszystkich badań pracownik trafia do gabinetu lekarza medycyny pracy, w którym otrzymuje orzeczenie o zdolności do pracy. Wszystkie badania wymagane do wydania zaświadczenia wykonywane są w naszym Centrum w ciągu jednego dnia.

do góry