Brzeg Dolny 71 319 70 07 Oborniki Śląskie 71 310 20 03
  • Tłumacz języka migowego

Program podstawowy wykrywania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Wstęp

Palenie tytoniu jest chorobą przewlekłą, znacząco wpływa na jakość i długość życia.
W Polsce codziennie pali około 9 milionów dorosłych Polaków, w tym 50% palaczy posiada symptomy uzależnienia od tytoniu, a 15% uzależnionych jest biologicznie od nikotyny. Skala i niekorzystne wzory palenia tytoniu w Polsce doprowadziły do epidemii chorób odtytoniowych i pogorszenia się stanu zdrowia społeczeństwa polskiego. Umieralność na nowotwory płuca, chorobę występującą prawie wyłącznie u palaczy tytoniu, jest w Polsce na jednym z najwyższych poziomów na świecie.

Jednym z najczęściej występujących schorzeń u wieloletnich palaczy papierosów jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc). Szacuje się, że w Polsce na POCHP choruje 2 miliony osób, co stanowi 5% społeczeństwa. Jej jedynym objawem przez wiele lat jest przewlekły kaszel. POCHP prowadzi do niedotlenienia organizmu, a w niektórych przypadkach nawet do śmierci. Chory traci rezerwy oddechowe trzy razy szybciej niż osoba zdrowa. Każdy palacz papierosów między 40 a 50 rokiem życia powinien sprawdzić, czy jego płuca zachowują zdrowie czy też starzeją się przedwcześnie.

Adresaci programu

Osoby powyżej 18 roku życia palących papierosy, w tym w zakresie diagnostyki POCHP w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wczesnej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc).

Termin spotkań

Przez cały rok, zgodnie z terminem rejestracji na wizytę profilaktyczną.

Organizacja programu

Zapisy osób zainteresowanych udziałem w programie, spełniających określone w programie kryteria, przyjmowane będą osobiście bądź telefonicznie w rejestracji. Program realizowany jest przez pielęgniarkę Podstawowej Opieki Zdrowotnej, która wykona badanie spirometryczne. Badanie to jest proste, niebolesne i trwa około 5 minut. Nieprawidłowy wynik spirometrii oznacza potrzebę badania lekarskiego i rozpoczęcia leczenia, dzięki któremu można wrócić do zdrowia. W przypadku wykrycia przez lekarza nieprawidłowych zmian u pacjenta, kierowany jest on na dalszą diagnostykę.

Cele programu

  1. poprawa skuteczności wczesnego wykrycia POChP w grupach ryzyka
  2. poprawa skuteczności leczenia chorych na POChP
  3. ograniczenie zachorowalności, inwalidztwa oddechowego i umieralności z powodu POChP
  4. edukacja antynikotynowa

Komunikacja

Informacja o programie na stronie internetowej przychodni. Informacja na tablicach ogłoszeń.

Finansowanie

Program zostanie w całości zrealizowany ze środków własnych placówki. Akcja bezpłatna dla Pacjentów.

do góry