Brzeg Dolny 71 319 70 07 Oborniki Śląskie 71 310 20 03
  • Tłumacz języka migowego

Program szczepień profilaktycznych emerytów i rencistów przeciwko grypie na lata 2019 – 2023

Wstęp

Grypa sama w sobie nie jest groźna, największe zagrożenie dla życia człowieka, zwłaszcza osób starszych, stanowią jej powikłania. Do najczęstszych powikłań grypy zalicza się: astmę; zapalenie płuc i oskrzeli; zapalenie mięśnia serowego i osierdzia; niewydolność nerek; drgawki.
Jedyną i skuteczną metodą walki z grypą są szczepienia ochronne. Zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia stwierdza się celowość corocznych szczepień osób z tzw. grup wysokiego ryzyka.

Adresaci programu

Osoby powyżej 60 roku życia, stanowiących grupy tzw. podwyższonego ryzyka zachorowania na grypę, zadeklarowani do centrum medycznego DSCM.

Termin szczepień

Szczepienia będą wykonywane, zgodnie z listą osób zapisanych, prowadzoną przez personel pielęgniarski od września do grudnia każdego roku.

Organizacja programu

Zapisy osób zainteresowanych udziałem w programie, spełniających określone w programie kryteria, przyjmowane będą osobiście bądź telefonicznie w rejestracji. Szczepienia będą wykonywane po uprzedniej kwalifikacji lekarskiej.

Cele programu

  1. Obniżenie liczby zachorowań na grypę i jej późniejszych powikłań u osób po 60 roku życia poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień.
  2. Redukcja wizyt ambulatoryjnych, zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem w/w schorzeń
  3. Uzyskanie wysokiej frekwencji.

Komunikacja

Informacja o programie na stronie internetowej gminy i przychodni. Informacja na tablicach ogłoszeń. Ogłoszenia parafialne. Informacja w lokalnej prasie i TV.

Finansowanie

Program zostanie w całości zrealizowany ze środków pochodzących z budżetu Gminy Brzeg Dolny. Akcja bezpłatna dla Pacjentów.

do góry