Brzeg Dolny 71 319 70 07 Oborniki Śląskie 71 310 20 03
  • Tłumacz języka migowego

Program szczepień profilaktycznych dla pracowników przeciwko grypie

Wstęp

Grypa sama w sobie nie jest groźna, największe zagrożenie dla życia człowieka, zwłaszcza osób starszych, stanowią jej powikłania. Do najczęstszych powikłań grypy zalicza się: astmę; zapalenie płuc i oskrzeli; zapalenie mięśnia serowego i osierdzia; niewydolność nerek; drgawki.

Jedyną i skuteczną metodą walki z grypą są szczepienia ochronne. Zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia stwierdza się celowość corocznych szczepień osób z tzw. grup wysokiego ryzyka.

Adresaci programu

Osoby aktywne zawodowo, przebywające w dużych skupiskach ludzkich narażone na podwyższone ryzyka zachorowania na grypę.

Termin szczepień

Szczepienia będą wykonywane, zgodnie z listą osób zapisanych, prowadzoną przez pracodawcę w wyznaczonych dniach od września do października każdego roku.

Organizacja programu

Zapisy osób zainteresowanych udziałem w programie realizuje pion pracodawcy i przekazuje przychodni do realizacji. Szczepienia będą wykonywane po uprzedniej kwalifikacji lekarskiej w siedzibie pracodawcy.

Cele programu

  1. Redukcja absencji pracowników w zakładzie pracy.
  2. Obniżenie liczby zachorowań na grypę i jej późniejszych powikłań poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień.
  3. Propagowanie zachowań i nawyków prozdrowotnych, edukacja profilaktyczna.

Komunikacja

Informacja o programie na stronie internetowej przychodni. Tablice informacyjne u pracodawcy. Komunikacja wewnętrzna w firmie.

Finansowanie

Program realizowany z budżetu pracodawcy.

do góry