Brzeg Dolny 71 319 70 07 Oborniki Śląskie 71 310 20 03
  • Tłumacz języka migowego

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi

Wstęp

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet, stanowi około 22% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Rak piersi występuje częściej po menopauzie, a ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia. Najlepszym sposobem wczesnego wykrycia nieprawidłowych zmian w piersi jest mammografia - badanie bezpieczne i bezbolesne. Każda kobieta powinna się poddać mammografii co dwa lata, jeśli lekarz nie zaleci inaczej. Rak piersi wcześnie wykryty jest niemal w 100% uleczalny.

Adresaci programu

Kobiety w wieku 50-69 lat(rocznikowo).

Termin badań

Zgodnie z listą osób zapisanych w dniach 20.08.2019r. i 05.12.2019r.

Organizacja programu

Zapisy osób zainteresowanych udziałem w programie, spełniających określone w programie kryteria, przyjmowane będą telefonicznie pod wskazanym numerem w zaproszeniu wysłanym przez Luxmed Diagnostyka. Badania będą wykonywane w specjalistycznym mammobusie na terenie przychodni i opisywane przez doświadczonych lekarzy radiologów. Wyniki badań będą wysyłane listowne do wszystkich kobiet, które zgłoszą się na badania.

Cele programu

  1. Obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej
  2. Podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka sutka

Komunikacja

Informacja o programie na stronie internetowej gminy i przychodni. Informacja na tablicach ogłoszeń. Informacja w lokalnej prasie i TV. Listowne zaproszenia.

Finansowanie

Program zostanie w całości zrealizowany ze środków pochodzących z Ministerstwa Zdrowia.
Akcja bezpłatna dla Pacjentek.

do góry