Brzeg Dolny 71 319 70 07 Oborniki Śląskie 71 310 20 03
  • Tłumacz języka migowego

Program profilaktyki niedoborów witaminy D3

Wstęp

Niepokojący jest wysoki odsetek niedoborów witaminy D stwierdzany w różnych grupach wiekowych w polskiej populacji. Niedobory witaminy D przyczyniają się nie tylko do rozwoju krzywicy, osteomalacji i osteoporozy, ale także mogą zwiększać ryzyko rozwoju wielu innych chorób m.in. cukrzycy typu I, nowotworów (piersi, prostaty, jelita grubego), chorób autoimmunologicznych (stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, układowy toczeń rumieniowaty), sercowo naczyniowych oraz zespołu metabolicznego. Dlatego tak ważne jest właściwe zaopatrzenie ustroju w witaminę D, uwzględniające jej wielokierunkowe działanie, z równoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa.

Wskaźnikiem zaopatrzenia organizmu w witaminę D jest stężenie 25-hydroksywitaminy D w surowicy (25-OHD). Optymalny poziom u dzieci wynosi 20-60ng/ml (50-150mmol/l), a u osób dorosłych 30-80ng/ml (75-200nmol/l). Do prawidłowego rozwoju i mineralizacji układu szkieletowego oraz zmniejszenia ryzyka chorób cywilizacyjnych niezbędna jest nie tylko odpowiednia podaż witaminy D
i wapnia, ale także przestrzeganie zasad aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Adresaci programu

Wszystkie grupy wiekowe.

Termin spotkań

Spotkania profilaktyczne odbywają się raz w miesiącu dla Pacjentek zadeklarowanych w centrum medycznym DSCM. Terminy spotkań w ramach punktu doradczego farmaceutycznego dostępne
w Rejestracji.

Organizacja programu

Zapisy osób zainteresowanych udziałem w programie przyjmowane będą osobiście bądź telefonicznie w rejestracji. Edukację z zakresu profilaktyki niedoborów i suplementacji witaminy D3 będzie prowadziła farmaceutka. Liczba miejsc ograniczona.

Cele programu

  1. Zapobieganie chorobom układu kostnego.
  2. Edukacja z zakresu suplementacji witaminą D3.
  3. Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania.

Komunikacja

Informacja o programie na stronie internetowej przychodni. Informacja na tablicach ogłoszeń.

Finansowanie

Program zostanie w całości zrealizowany ze środków własnych placówki. Akcja bezpłatna dla Pacjentek.

do góry