Brzeg Dolny 71 319 70 07 Oborniki Śląskie 71 310 20 03
  • Tłumacz języka migowego

Program aktywna profilaktyka raka piersi poprzez samobadanie piersi

Wstęp

Rak piersi jest najczęstszym w Polsce kobiecym nowotworem złośliwym (blisko 22% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe). Stanowi główną przyczynę zgonów kobiet z powodu chorób nowotworowych (13% wszystkich zgonów pacjentek onkologicznych). Za to, że tak się nie dzieje, w 80% przypadków odpowiada zbyt późna diagnoza. Przyczyny większości przypadków raka piersi nie są możliwe do ustalenia. Czynnikami podwyższającymi ryzyko zachorowania są m.in.: wiek, rodzinne występowanie raka piersi, pierwsza miesiączka we wczesnym wieku, menopauza w późnym wieku, późny pierwszy poród, długotrwała hormonalna terapia zastępcza, mutacja genów BRCA-1 i BRCA-2.

Adresaci programu

Kobiety w wieku 20-40 lat.

Termin spotkań

Spotkania profilaktyczne odbywają się raz w miesiącu dla Pacjentek zadeklarowanych w centrum medycznym DSCM. Terminy spotkań w ramach punktu doradczego położniczego dostępne w Rejestracji.

Organizacja programu

Zapisy osób zainteresowanych udziałem w programie, spełniających określone w programie kryteria, przyjmowane będą osobiście bądź telefonicznie w rejestracji. Edukacja z zakresu profilaktyki raka piersi i naukę samobadania piersi będzie prowadziła położna. Liczba miejsc ograniczona.

Cele programu

  1. Zapoznanie z czynnikami ryzyka raka piersi
  2. Motywowanie do aktywnej profilaktyki raka piersi
  3. Zapoznanie z zasadami samobadania i samokontroli poprzez palpacyjne badanie piersi i obserwacji własnego ciała

Komunikacja

Informacja o programie na stronie internetowej przychodni. Informacja na tablicach ogłoszeń. Ulotka dot. samobadania piersi.

Finansowanie

Program zostanie w całości zrealizowany ze środków własnych placówki. Akcja bezpłatna dla Pacjentek.

do góry