Brzeg Dolny 71 319 70 07 Oborniki Śląskie 71 310 20 03
 • Tłumacz języka migowego

Szczepienia

Oferta szczepień w naszym Centrum skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Proponujemy możliwość zaszczepienia się przeciwko:

Ważne informacje

 • Kalendarz szczepień - plik dostępny do pobrania w tabeli u dołu strony.
 • ABC szczepień

Szczepienia zalecane

Plan szczepień ochronnych - szczepienia zalecane (odpłatne) dla dzieci I młodzieży

 • 1 rok życia
  •  6 tydzień życia do 24 tydzień życia - Szczepienie przeciwko rotawirusom (od 6. do 24. tyg.; pierwsza dawka optymalnie przed ukończeniem 12. tyg. życia dziecka)
  •  od 2 miesiąca życia - Szczepienie przeciwko meningokokom
  •  od 6 miesiąca życia - Szczepienie przeciwko grypie
 • 2 rok życia
  •  od 12 miesiąca życia - Szczepienie przeciwko WZW typu A
  •  12 - 18 miesiąc życia - Szczepienie przeciwko ospie wietrznej - dotyczy dzieci nieszczepionych w ramach szczepień obowiązkowych (tzn. tych, które nie uczęszczają do żłobków i podobnych instytucji opiekuńczych)
  •  Od ukończenia 1 roku życia - Szczepienie przeciwko zapaleniu mózgu przenoszonemu przez kleszcze (szczepionką FSME Junior do 15 roku życia)
 • okres szkolny
  •  11-13 rok życia - Szczepienie przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)
  •  Od 16 roku życia - Szczepienie przeciwko zapaleniu mózgu przenoszonemu przez kleszcze (szczepionką FSME)

Plan szczepień ochronnych - szczepienia zalecane (odpłatne) dla dorosłych

 • WZW A - domięśniowo lub podskórnie
  1. Osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A;

  2. Osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi;

 • WZW B - domięśniowo lub podskórnie
  1. Osobom, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny;

  2. Przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia nieszczepionym w ramach szczepień obowiązkowych;

  3. Przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia: z chorobami przebiegającymi z niedoborem odporności, w tym leczonych immunosupresyjnie, chorym z cukrzycą i niewydolnością nerek

  4. Chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych;

  5. Osobom w wieku starszym;

  6. Osobom chorym na nowotwory układu krwiotwórczego

 • Odrze, śwince i różyczce
  1. Osobom nieszczepionym przeciw ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE w ramach szczepień obowiązkowych;

  2. Młodym kobietom, zwłaszcza pracującym w środowiskach dziecięcych (przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie) i młodym mężczyznom dla zapobiegania RÓŻYCZCE wrodzonej, szczególnie nieszczepionym w ramach szczepień obowiązkowych lub jeżeli od szczepienia podstawowego minęło więcej niż 10 lat;

 • Ospie wietrznej
  1. Osobom, które nie chorowały na OSPĘ WIETRZNĄ i nie zostały wcześniej zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych albo zalecanych;

  2. Kobietom planującym zajście w ciążę, które nie chorowały wcześniej na OSPĘ WIETRZNĄ.

 • Grypie
  • W związku z przesłankami klinicznymi i indywidualnymi:
   1. Osobom po transplantacji narządów;
   2. Przewlekle chorym, szczególnie chorującym na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową (zwłaszcza po przebytym zawale serca), niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, choroby neurologiczne i neurorozwojowe;
   3. Osobom w stanach obniżonej odporności (w tym pacjentom po przeszczepie tkanek) i chorym na nowotwory układu krwiotwórczego;
   4. Kobietom w ciąży lub planującym ciążę.
  • W związku z przesłankami epidemiologicznymi - do stosowania zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego, w szczególności:
   1. Osobom w wieku powyżej 55 lat;
   2. Osobom mającym bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi w wieku do ukończenia 6 miesiąca życia oraz z osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi (w ramach realizacji strategii kokonowej szczepień);
   3. Pracownikom ochrony zdrowia (personel medyczny, niezależnie od posiadanej specjalizacji oraz personel administracyjny), szkół, handlu, transportu, funkcjonariuszom publicznym w szczególności: policja, wojsko, straż graniczna, straż pożarna;
   4. Pensjonariuszom domów spokojnej starości, domów pomocy społecznej oraz innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w szczególności przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach pielęgnacyjno-opiekuńczych, podmiotach świadczących usługi z zakresu opieki paliatywnej, hospicyjnej, długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego.
 • Błonicy, tężcowi, krztuścowi
  1. Wszystkim osobom dorosłym pojedynczą dawką przypominającą co 10 lat zamiast dawki przypominającej szczepionki błoniczo-tężcowej (Td).

  2. Personelowi medycznemu mającemu kontakt z noworodkami i niemowlętami;

  3. Osobom w podeszłym wieku, które ze względu na wykonywane zajęcia są narażone na zakażenie;

  4. Kobietom planującym ciążę lub w ciąży (po 28 tygodniu ciąży);

  5. Osobom z otoczenia noworodków i niemowląt do ukończenia 12 miesiąca życia

 • Pneumokokom - STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
  •  Zalecane
   1. Osobom dorosłym powyżej 50 roku życia;
   2. Dzieciom i osobom dorosłym z przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, wyciekiem płynu mózgowo - rdzeniowego, implantem ślimakowym, przewlekłą chorobą wątroby, w tym z marskością, osobom uzależnionym od alkoholu, palącym papierosy;
   3. Osobom dorosłym z anatomiczną lub czynnościową asplenią:sferocytoząiinnymi hemoglobinopatiami, z wrodzoną i nabytą asplenią;
   4. Dzieciom i osobom dorosłym z zaburzeniami odporności: wrodzonymi i nabytymi niedoborami odporności, zakażeniem HIV, przewlekłą chorobą nerek i zespołem nerczycowym, białaczką, chorobą Hodgkina, uogólnioną chorobą nowotworową związaną z leczeniem immunosupresyjnym, w tym przewlekłą steroidoterapią i radioterapią, szpiczakiem mnogim.
  • W związku z przesłankami epidemiologicznymi- w ramach realizacji strategii kokonowej szczepień - osobom mającym bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z:
   1. Dziećmi w wieku do ukończenia 5 roku życia;
   2. Osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi.
 • Meningokokom - NEISSERIA MENINGITIDIS
  1. Osobom dorosłym narażonym na ryzyko inwazyjnej choroby meningokokowej: z bliskim kontaktem z chorym lub materiałem zakaźnym (personel medyczny, pracownicy laboratorium), przebywającym w zbiorowiskach (przedszkolach, żłobkach, domach dziecka, domach studenckich, internatach, koszarach),

  2. Osobom z zachowaniem sprzyjającym zakażeniu (intymne kontakty z nosicielem lub osobą chorą, np. głęboki pocałunek), osobom podróżującym;

  3. Osobom dorosłym z wrodzonymi niedoborami odporności: z anatomiczną lub czynnościową asplenią, zakażonym wirusem HIV, nowotworem złośliwym, chorobą reumatyczną, przewlekłą chorobą nerek i wątroby, leczonym ekulizumabem z powodu napadowej nocnej hemoglobinurii lub atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego, osobom leczonym immunosupresyjnie;

  4. Osobom powyżej 65 roku życia.

 • HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b
  1. Osobom z zaburzeniami odporności według indywidualnych wskazań.
 • Kleszczowemu zapaleniu mózgu
  1. Osobom przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby w szczególności: osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu wojsku, funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Szczepienia
pdf 2022-02-14 Kalendarz szczepień 2022
ilość pobrań: 112
Kalendarz szczepień 2022 278,51KB zobacz
do góry