Brzeg Dolny 71 319 70 07 Oborniki Śląskie 71 310 20 03
 • Tłumacz języka migowego

Panele i szybkie testy diagnostyczne

Panele laboratoryjne:

 • PANEL MIAŻDŻYCOWY: lipidogram ( cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicelydy ), glukoza, CRP, homocysteina.
  Czas realizacji: 5 dni.
 • PANEL WĄTROBOWY: próby wątrobowe ( Aspat , Alat, Bilirubina, Fosfataza alkaliczna ), HCV przeciwciała, Hbs antygen, GGTP. Czas realizacji: 1 dzień.
 • PANEL KOBIETA 40+: morfologia, rozmaz, OB, mocz badanie ogólne, glukoza, lipidogram ( cholesterol całkowity, HOL LDL, trójglicerydy ), próby wątrobowe ( Aspat, Alat, Bilirubina, Fosfataza alkaliczna ), GGTP, jonogram ( Na/K ), chlorki, magnez, wapń, kwas moczowy, TSH, FSH, estradiol, prolaktyna, Ca 125, kał na krew utajoną.
  Czas realizacji: 1 dzień.
 • PANEL MĘŻCZYZNA 40+: morfologia, rozmaz, OB, mocz badanie ogólne, glukoza, lipidogram ( cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy ) próby wątrobowe ( Aspat, Alat, Bilirubina, Fosfataza alkaliczna ), jonogram (Na/K), chlorki, magnez, kwas moczowy, TSH, PSA, GGTP testosteron całkowity, kał na krew utajoną.
  Czas realizacji: 1 dzień.
 • PANEL REUMATOLOGICZNY: morfologia, OB, CRP, kwas moczowy, ASO, RF, anty-CCP, p/c ANA Screen, Borelioza IgM, Borelioza IgG.
  Czas realizacji: 7 dni.
 • PANEL PRZEDOPERACYJNY: morfologia, glukoza, mocznik, kreatynina, jonogram (Na/K), HCV przeciwciała, HBS antygen, HIV, grupa krwi.
  Czas realizacji: 3 dni.
 • DIAGNOSTYKA ANEMII: morfologia, OB, żelazo, kwas foliowy, witamina B12.
  Czas realizacji: 2 dni.
 • PANEL BEZPIECZNA CIĄŻA: morfologia, mocz badanie ogólne, glukoza, Toxoplasma IgM, Toxoplasma IgG, Rubella IgM, Rubella IgG, Cytomegalowirus IgM, Cytomegalowirus IgG, HBS antygen, HIV, HCV przeciwciała, grupa krwi.
  Czas realizacji: 3 dni.
 • PAKIET DLA SPORTOWCÓW: morfologia, OB, glukoza, lipidogram (cholesterol całkowity , HDL ,LDL trójglicerydy), Aspat, Alat, CRP, mocznik, kwas moczowy, kreatynina, jonogram ( Na/K), chlorki, magnez, wapń, żelazo, mocz badanie ogólne, homocysteina, CK.
  Czas realizacji: 5 dni.
 • MINI PAKIET FITNESS: morfologia, glukoza, jonogram (Na/K), chlorki, magnez, CK.
  Czas realizacji: 1 dzień.
 • PROFIL NERKOWY: mocz badanie ogólne, sód, potas, mocznik w surowicy, kreatynina w surowicy, kwas moczowy w surowicy, białko całkowite w surowicy.
  Czas realizacji: 1 dzień.
 • PROFIL KOSTNY: wapń w surowicy, fosforany w surowicy, fosfataza alkaliczna.
  Czas realizacji: 1 dzień.
 • PROFIL TRZUSTKOWY: amylaza w surowicy, amylaza w moczu, glukoza w surowicy.
  Czas realizacji: 1 dzień.
 • PROFIL TARCZYCOWY: TSH, FT 4, FT 3.
  Czas realizacji: 1 dzień.
 • PROFIL SERCOWY: CK, jonogram (Na/K), chlorki, troponina.
  Czas realizacji: 1 dzień.
 • PROFIL PRZY ANTYKONCEPCJI HORMONALNEJ: Alat, Aspat, fosfataza alkaliczna, bilirubina całkowita, GGTP, lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy), czas protrombinowy.
  Czas realizacji: 1 dzień.

Szybkie testy diagnostyczne, wynik w 5 minut:

Diagnostyka stanu zapalnego

Szybki test CRP do oceny poziomu białka CRP we krwi. Test pozwala na szybkie określenie stężenia CRP w celu oceny stanu zapalnego w organizmie. Szybkie badanie CRP jest pomocne:

 • W ocenie ryzyka uogólnionej infekcji (sepsy) u gorączkujących dzieci i dorosłych
 • Wspomaga różnicowanie kliniczne pomiędzy infekcją wirusową i bakteryjną

Diagnostyka infekcji gardła, nosa I zatok

Szybki test do jakościowego wykrywania antygenu paciorkowca typu A w wymazie z gardła. Test wykrywa antygen bakterii paciorkowca typ A, jednoznacznie informując o aktualnym zakażeniu. Pozwala to lekarzowi wdrożyć skuteczną antybiotykoterapię. Test jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w wykrywaniu i leczeniu bakteryjnego zakażenia gardła i anginy paciorkowcowej. Dedykowany dla dzieci i dorosłych.

Uwaga: Przed badaniem nie wolno pić ani jeść oraz myć zęby.

Diagnostyka zawału serca

Szybki test do jakościowego wykrywania ludzkiej sercowej Troponiny I we krwi pełnej, surowicy lub osoczu.

Test jest używany jako pomoc w diagnostyce zawału serca. Poziom Troponiny we krwi staje się podwyższony w wyniku uszkodzenia mięśnia sercowego lub martwicy. Uwalnianie dni stwierdzono również w chorobach serca innych niż zawał serca, takich jak niestabilna choroba wieńcowa, zastoinowa niewydolność serca.

Uwaga: W przypadku dzieci i noworodków stosujemy specjalne sterylne nakłuwacze z cieńszą igłą i zmniejszoną głębokością nakłucia.

do góry