Brzeg Dolny 71 319 70 07 Oborniki Śląskie 71 310 20 03
 • Tłumacz języka migowego

Medycyna sportowa

Poradnia Medycyny Sportowej oferuje kompleksowe badania lekarskie dla dorosłych i młodzieży uprawiających sport wyczynowo lub rekreacyjnie, jak również osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z aktywnością fizyczną. Specjalista w poradni medycyny sportowej oceni czy twój organizm jest dobrze przygotowany do różnych form aktywności fizycznej, podda ocenie układ oddechowy, sercowo-naczyniowy i układ ruchu. Dzięki temu zminimalizujesz zagrożenia dla zdrowia i ryzyko kontuzji. Uprawianie sportu będzie bezpieczniejsze.

Wydawane w Poradni orzeczenia są honorowane przez wszystkie Związki Sportowe w Polsce.

Nasza poradnia znajduje się w specjalistycznej przychodni oferującej swobodny dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów (ortopeda, okulista, laryngolog, neurolog, stomatolog), gabinetów zabiegowych oraz wykonać pełną diagnostykę laboratoryjną, EKG (w tym wysiłkowe), badania audiometryczne oraz badania pojemności płuc. Lekarze zatrudnieni w naszej placówce posiadają wieloletnie doświadczenie oraz uprawnienia do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

Zakres naszych usług

 • wstępne i okresowe badania lekarskie dla osób uprawiających sport zawodowy (także zawodników klasy mistrzowskiej) i amatorski;
 • kwalifikacja do uprawiania wielu dyscyplin sportowych,
 • wydawanie orzeczeń i zaświadczeń o zdolności do uprawiania poszczególnych dyscyplin;

Termin badań

Wizyta w Poradni Medycyny Sportowej powinna być poprzedzona umówieniem terminu badań i konsultacji. Pozwala to na maksymalne skrócenie czasu oczekiwania.

 • Badania sportowców wykonywane są we wtorki w godz. 17:00-19.00
 • Konsultacje specjalistyczne wykonywane są we wtorki w godz. 11:30-14.00
 • Badania diagnostyczne – EKG, spirometria wykonywane są we wtorki w godz. 7:00-16.00
 • Punkt pobrań krwi codziennie w godz. od 7.00 do 10.50

Częstotliwość badań

Badanie powinno być wykonywane co 1 rok + dodatkowo po poważnych urazach narządu ruchu, urazach głowy, utratach przytomności i porażkach przez nokaut.

Przed badaniem

Badanie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń i w przypadku pozytywnego wyniku kończy się odpowiednim wpisem do książeczki zdrowia sportowca:

 1. dzieci i młodzież do 18 roku życia zgłaszają się na badanie z opiekunem prawnym (w przypadku zgłoszenia się z inną osobą, np. trenerem, rodzeństwem wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na przeprowadzenie badania lekarskiego)
 2. pacjent zgłaszający się na badania powinien mieć ze sobą dowód stwierdzający jego tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport), a w przypadku pacjentów, którzy nie ukończyli 18 roku życia – dokument z nr PESEL
 3. w większości dyscyplin sportowych wymagane jest posiadanie aktualnych badań (morfologia, stężenie glukozy we krwi, EKG spoczynkowe) – badania powinny być wykonane w przeciągu ostatnich 12 miesięcy
 4. w szczególnych sytuacjach wymagane będzie poszerzenie listy badań (np. w sportach walki co 2 lata należy przeprowadzić konsultację neurologiczną z badaniem EEG, a w przypadku dyscyplin „kontaktowych” typu zapasy, judo, taekwondo, boks, MMA oznaczyć antygen HBs, przeciwciała HCV i HIV)
 5. zgłaszając się na konsultację należy dostarczyć dokumentację medyczną dotyczącą przebytych urazów, hospitalizacji i poważniejszych zdarzeń medycznych – w przypadku znacznego zaawansowania chorób przewlekłych (ciężka astma oskrzelowa, poważna wada wzroku, wady serca, nadciśnienie tętnicze, padaczka, schorzenia reumatologiczne) niezbędne będzie pisemne dopuszczenie zawodnika do treningów przez lekarza prowadzącego.
 6. w trakcie konsultacji przeprowadzone będzie badanie ogólnolekarskie i dokładne badanie narządu ruchu wymagające wykonania podstawowych ćwiczeń – prosimy o dostosowanie stroju do specyfiki badania.

Zapraszamy także osoby nie objęte obowiązkiem ustawowym regularnego wykonywania badań okresowych: osoby podejmujące aktywność fizyczną (zwłaszcza po 40 roku życia i / lub leczące się z powodu schorzeń przewlekłych), osoby poddawane regularnym obciążeniom treningowym bez względu na stopień zaawansowania i staż treningowy, osoby planujące przeprowadzić redukcję masy ciała w oparciu o ćwiczenia fizyczne, dzieci i młodzież z tzw. niedbałą postawą ciała.

do góry