Brzeg Dolny 71 319 70 07 Oborniki Śląskie 71 310 20 03
  • Tłumacz języka migowego

Holter EKG

badania dodatkowe nie są konieczne

badanie to polega na 24 godzinnym monitorowaniu pracy w trakcie wykonywania przez Pacjenta jego codziennych aktywności.

do klatki piersiowej Pacjenta zostają przymocowane elektrody połączone z małym urządzeniem wielkości walkmana, w którym to zapisywane są dane.

sposób przygotowania do badania

  • na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu, bo trzeba będzie pod nim ukryć zarówno mankiet, jak i aparat zapisujący pracę serca.
  • przed założeniem elektrod aparatu holterowskiego zostanie usunięte owłosienie z klatki piersiowej.

niezbędne informacje przekazywane lekarzowi
jeżeli pacjent ma wszczepiony stymulator, powinien dostarczyć informację o aktualnych parametrach stymulatora (wydruk z ostatniej kontroli albo legitymację rozrusznika).

podczas badania

  • badany prowadzi w czasie rejestracji dziennik, w którym zaznacza ważniejsze czynności oraz ewentualne dolegliwości z podaniem godziny.
  • urządzenie rejestrujące nie jest wodoszczelne i nie może zostać zamoczone.

po badaniu
pacjent po upływie doby, oddaje urządzenie w pracowni, w której rejestrator został założony.

przeciwwskazania
brak

do góry